Závazek vedení k hodnotám FSC®

Základní surovinou pro výrobu buničiny v Biocelu Paskov je smrkové dřevo. Společnost nakupuje dřevní hmotu v různých délkových výřezech a v kvalitě V. třídy jakosti a ve formě štěpků, které vznikají v pilařských provozech.

Při nákupu suroviny společnost důsledně dodržuje svůj vlastní „Veřejný závazek
k nákupu dřevní suroviny“, který znamená zabránění nákupu dřeva z nelegálních zdrojů.
Biocel Paskov nakupuje dřevo certifikované PEFC a dřevo certifikované jako FSC® Controlled Wood.

Podíl zdrojů surovin použitých pro výrobu buničiny:

  • vláknina / štěpka

    66 % / 34 %

  • tuzemská vláknina / zahraniční vláknina

    60 % / 40 %

  • štěpka z Mayr-Melnhof / ostatní štěpka

    55 % / 45 %