Řízení bezpečnosti

Řízení bezpečnosti práce, požární ochrany a havarijní připravenosti ve společnosti zabezpečuje odbor bezpečnostně technických služeb.

  •  Zavedením systému řízení bezpečnosti práce „BEZPEČNÝ PODNIK“ a jeho certifikací v roce 1999 dochází ve společnosti ke zvýšení bezpečnostního standardu a celkovému snížení úrazovosti. V roce 2010 byly dosaženy nejlepší výsledky v ukazatelích úrazovosti v historii společnosti (žádný úraz s pracovní neschopností). V říjnu 2009 byl na základě provedeného auditu předán již počtvrté certifikát systému řízení bezpečnosti práce „BEZPEČNÝ PODNIK“
    na další tři roky. V září 2009 získala společnost již podruhé certifikát zavedení systému BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008.
  •  Ve společnosti je zřízena profesionální jednotka Hasičského záchranného sboru, která zasahuje zejména v případě požárů, nehod a havárií. Největší podíl na výjezdech jednotky mají technologické i technické pomoci výrobě.