Home > Výroba > Politika ochrany životního prostředí

Politika ochrany životního prostředí

Chování společnosti Biocel Paskov a.s. v oblasti ochrany životního prostředí vychází z pravidel chování skupiny Lenzing  a je v souladu s politikou bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

Politika odpovědného chování k životnímu prostředí 

 • Používáme postupy a procesy šetrné k životnímu prostředí. Našim cílem je zachování příznivého životního prostředí pro budoucí generace.
 • Veškerou naši činnost provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí. Jsme ohleduplní při využívání přírodních zdrojů.
 • Při řešení vlivu naší činnosti na životní prostředí využíváme známé a dostupné možnosti.
 • Reagujeme na podněty našich partnerů a našeho okolí k bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Podněty využíváme ke zlepšení naší činnosti.

Pravidla chování společnosti k životnímu prostředí

Naše pravidla chování k životnímu prostředí jsou v souladu s českou a evropskou legislativou, respektují požadavek využívání nejlepších dostupných technologií (BAT – jak je zveřejnil Evropský úřad pro IPPC) i výsledky vzájemného dialogu s partnery a jsou v souladu s pravidly chování skupiny Lenzing . Společnost si pro oblast ochrany životního prostředí stanovuje konkrétní cíle a úkoly, které jsou každoročně vyhodnocovány a doplňovány.

 • Právní soulad:
  •  Naše konání je v souladu se všemi zákony a  předpisy.
 • Všechna naše pracoviště jsou certifikována dle ISO 14001.
 • Dřevo:
  •  Používáme dřevní hmotu pouze z prověřených zdrojů.
  •  Nepoužíváme dřevo, které bylo nelegálně vytěženo.
 • Bělící technologie:
  •  Vyrábíme TCF buničinu.
  •  Náš standardní postup bělení celulózy využívá kyslík, peroxid vodíku a ozón.
 • Emise do ovzduší: Plníme požadavky národní legislativy na ochranu životního prostředí.
 • Nespalujeme uhlí
 • Odpadní vody: Čistírna odpadních vod splňuje všechny zákonné požadavky (např. pokud jde o CHSK, BSK5, pH).
 • Výroba energie: Pro výrobu tepla a elektrické energie využíváme z více než 90 % obnovitelné zdroje.
 • Sledujeme spotřebu energie a páry na všech pracovištích a dle potřeby nastavujeme cíle ke zlepšení
 • Spotřeba vody: Sledujeme spotřebu vody a soustavně hledáme možnosti úspor.

 

Paskov, červen 2015

Ing.  Ivo Klimša
předseda představenstva  

Ing. Vojtěch Podmolík
člen představenstva   

Ing. Kateřina Kupková
člen představenstva