Politika kvality

Politika kvality společnosti Biocel Paskov a.s.

Společnost Biocel Paskov a.s. navázala na stoletou tradici výroby celulózy v regionu a vyrábí sulfitovým způsobem dlouhovláknitou viskózovou buničinu
a vedlejší výrobky, vznikající ve výrobním procesu.

 

Jsme výrobcem integrovaným do skupiny Lenzing, která většinu naší produkce zpracovává ve svých závodech na výrobu viskózových vláken. Kvalitu výrobků vyvíjíme a zlepšujeme v souladu s požadavky skupiny Lenzing, která neustále vyvíjí a inovuje své konečné produkty. Při zlepšování kvality se řídíme požadavky našich externích odběratelů.

Při výrobě buničin a vedlejších produktů se řídíme principy skupinové strategie sCoreTEN:

 

 • Vyrábět produkty požadované kvality s vysokým zhodnocením dřevní hmoty.

 • Vyloučit nákup dřevní hmoty z neprověřených zdrojů.

 • Podporovat trvale udržitelný rozvoj a program obnovitelných zdrojů energií bez použití fosilních paliv.

 

Zavedením a udržováním systémů řízení podle požadavků norem ISO 9001, 14001, spotřebitelského řetězce dřeva podle standardu PEFC a FSC®, kontrolovaného dřeva podle standardu FSC® zvyšujeme hodnotu konečných výrobků skupiny a důvěru zákazníků. Všem zainteresovaným stranám umožníme vlastní kontrolu našeho systému managementu kvality, EMS a spotřebitelského řetězce dřeva.

Inovací používaných technologií a metod řízení vytváříme prostor pro neustálé zlepšování pomocí programu WCOM. Implementujeme nejnovější technické
a technologické poznatky do výrobního procesu a využíváme skupinové know-how. U všech našich zaměstnanců prosazujeme vědomí spolutvůrce konečné kvality výrobků i dobrého jména společnosti.

V oblasti nákupu uplatňujeme náročnost vůči našim dodavatelům minimálně
na úrovni požadavků našich odběratelů. Certifikace systému managementu kvality
a EMS je důležitým kritériem při výběru našich dodavatelů. V oblasti nákupu dřevní hmoty uplatňujeme požadavky na prokázání původu dřevní hmoty v souladu se standardy PEFC ST nebo FSC®. V případě nutnosti provedeme u dodavatelů ověření kontrolních systémů.

Spolupracujeme s našimi interními a externími zákazníky, zajišťujeme jejich potřeby a požadavky. Usilujeme o jejich neustálé uspokojování dle politiky kvality skupiny Lenzing.

 

V rámci neustálého zlepšování kvality, environmentálního profilu a prevence znečišťování

je pro nás minimálním závazkem:

 

 • Vyhovět zákonným požadavkům.

 • Nepřetržitě zdokonalovat systémy řízení.

 • Komunikovat se zaměstnanci a veřejností.

 • Snižovat dopady činností na životní prostředí.

 • Minimalizovat odpady a efektivně využívat suroviny a energie.

 • Zvyšovat vědomí spoluodpovědnosti zaměstnanců vzděláváním.

 • Spolupracovat s dodavateli a zákazníky při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje.

 • Provádět kontrolu politiky kvality z hlediska neustálé vhodnosti.

Uskutečňování této politiky je cílem všech zaměstnanců Biocel Paskov a.s.

 

Datum:  12. 6. 2016

Ing. Ivo Klimša   Ing. Vojtěch Podmolík  Ing. Kateřina Kupková
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva