Certifikáty

V roce 1998 Biocel Paskov a.s. získal certifikát potvrzující konformitu zavedeného environmentálního managementu s normou ISO 14001.

Společnost má od roku 2003 na všechny výrobky mezinárodní certifikát systému zabezpečení jakosti podle normy ISO 9001.

Biocel Paskov a.s. byl v roce 1999 mezi prvními podniky, kterým česká vláda udělila osvědčení „Bezpečný podnik“. Osvědčení bylo obnoveno v říjnu 2009.

Certifikace dle OHSAS 18001:1999 byla provedena v roce 2006.

V roce 2003 získala společnost certifikát Spotřebitelského řetězce dřeva C-o-C (PEFC).

V říjnu 2013 byla společnost certifikována dle FSC® pro kontrolované dřevo společností SQS.
V říjnu 2015 byla společnost nově certifikována dle FSC® pro kontrolované dřevo společností Quality Austria.
Zobrazit certifikát…

V září 2012 byl Biocel Paskov a.s. nově certifikován společností Quality Austria
pro oblast:

Systém managementu kvality dle ISO 9001:2008
Zobrazit certifikát…

Systém managementu ochrany životního prostřední dle ISO 14001:2004
Zobrazit certifikát…

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS OHSAS 18001:2007
Zobrazit certifikát…

V říjnu 2015 byla společnost certifikována společností Quality Austria
pro spotřebitelský řetězec dřeva Chain of Custody (PEFC) dle metody objemového kreditu
Zobrazit certifikát…